ഉയിരിൽ തൊടും -Uyiril Thodum song lyrics in malayalam(മലയാളം)

ഉയിരിൽ തൊടും -Uyiril Thodum song lyrics in malayalam(മലയാളം) Kumbalangi Nights movie songs lyrics
Here are the lyrics of song 'Uyiril Thodum' from malayalam movie Kumbalangi Nights, starring fahadh faasil,Anna Ben,shane nigam, soubin shahir etc. The song is sung by Sooraj Santhosh and Anne Amie.music is composed by Tyagaraja. Uyiril Thodum song lyrics is penned down by Anwar Ali . Check out the full lyrics of Uyiril Thodum song lyrics in malayalam and Uyiril Thodum song lyrics in English


Song : Uyiril Thodum
Movie/Album : Kumbalangi Nights
Year : 2019
Musician : Sushin Shyam
Lyrics : Anwar Ali
Singer(s) : Sooraj Santhosh, Anne Amie

Uyiril Thodum song lyrics in malayalam


 
ഉയിരിൽ തൊടും തളിർ
വിരലാവണേ നീ
അരികേ നടക്കണേ അലയും
ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായ്
നാമൊരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ
ചെന്നണയുമിരു നിലാവലയായ്

ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ
ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ..
പ്രണയജാലകഥ പലവുരു പറയുമോ

ഉയിരിൽ തൊടും കുളിർ
വിരലായിടാം ഞാൻ
അരികേ നടന്നിടാം അലയും
ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായ്
നാമൊരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ
ചെന്നണയുമിരു നിലാവലയായ്


ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ
ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ..
പ്രണയജാലകഥ പലവുരു പറയുമോ


വഴിയോരങ്ങൾ തോറും
തണലായീ പടർച്ചില്ല നീ
കുടയായ് നിവർന്നു നീ
നോവാറാതെ തോരാതെ പെയ്കെ


തുഴയോളങ്ങൾ പോൽ നിൻ
കടവത്തൊന്നു ഞാൻ തൊട്ടു മെല്ലെ
കാറ്റേ ചില്ലയിതിൽ വീശണേ
കാറേ ഇലയിതിൽ പെയ്യണേ
മെല്ലെ തീരമിതിലോളങ്ങളോളങ്ങളായി
നീ വരൂ

ഉയിരിൽ തലോടിടും ഉയിരായിടും നാം
നാമൊരുനാൾ കിനാക്കടലിൽ
ചെന്നണയുമിരു നിലാനദിയായ്

ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ
ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ..
പ്രണയജാലകഥ പലവുരു തുടരുമോ

Post a Comment

0 Comments